AEEA

AEEA staat voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Deze kunnen worden ingedeeld in 9 categorieën;

  • Grote huishoudelijke apparaten
  • Kleine huishoudelijke apparaten
  • IT- en telecommunicatie apparaten
  • Consumentenapparaten(inclusief zonnepanelen)
  • Verlichtingsapparaten
  • Speelgoed, apparaten voor sport en ontspanning
  • Medische hulpmiddelen
  • Meet- en controle-instrumenten
  • Automaten

Ribaco stelt hiervoor recipiënten gratis ter beschikking. U ontvangt hiervoor een vergoeding per ton.