Grafisch Afval

Grafisch en fotografisch Afval

Ribaco heeft vanaf het begin speciale aandacht getoond voor drukkerijen en fotolabs.

Onze jarenlange ervaring en dienstverlening hebben er toe geleid dat we een belangrijke speler zijn geworden in dit vakgebied.
*) Grafische afvalstoffen :

–     Offset platen :   weging ter plaatse !

                                  Steeds aan top prijzen.

 

–     Chemische afvalstoffen :

 • Solventen
 • Fixeer & ontwikkelaar
 • Inkten & lakken
 • Inktpotten & inktresten
 • Verontreinigde materialen
 • Organische vloeistoffen
 • Lege vaten & bidons

 

*) Fotografische afvalstoffen :

 

 • Fixeer en bleekfixer
 • Ontwikkelaar en kleurontwikkelaar
 • Lege vaten en bidons
 • Zilverterugwinning

 

Papier Recycling

Papier- en kartonafvalstromen zijn bij uitstek recycleerbare grondstoffen.
De diverse kwaliteiten kunnen wij voor U recycleren.

Containers, plastibakken, kortom alle benodigde recipiënten stellen wij gratis
ter Uwer beschikking.

Service op maat, gekoppeld aan top prijzen staan garant voor een uitstekende samenwerking.

 

Industrieel Afval

Industrieel afval is een vlag die vele ladingen dekt.

Onder andere :

 

 • Zuren en basen
 • Vervuilde oliën
 • Vloeistoffen
 • Kunststoffen
 • Lege verpakkingen
 • Papier & karton
 • Printplaten
 • Verontreinigde materialen
 • Etc…